• Ilmaistapahtumia

9.5.

Opening and artist talk: Simryn Gill: \\\\\\\\\\\\\\\\

Opening reception of Kohta\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’s new exhibition Simryn Gill: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”Works on Paper\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\” on Wednesday, 9 May at 6–8pm. Artist talk with Simryn Gill and exhibition curator Anders Kreuger before the opening at 5–6pm at Kohta. Welcome! / Näyttelyn Simryn Gill: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”Works on Paper\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\” avajaiset keskiviikkona 9. toukokuuta klo 18–20 Kohtassa. Simryn Gillin ja kuraattori Anders Kreugerin keskustelu ennen avajaisia klo 17–18. Tervetuloa!

Simryn Gill: Works on Paper

10 May – 1 July 2018

Opening reception on Wednesday, 9 May at 6–8pm. Artist talk with Simryn Gill and exhibition curator Anders Kreuger before the opening at 5–6pm. Welcome!

Simryn Gill (born in 1959 in Singapore) lives in Sydney, Australia, and Port Dickson, Malaysia. Audiences in Finland will remember her two exhibitions at the Museum of Contemporary Art Kiasma: her solo presentation, in 1998, of the work Self-Seeds (now in the Kiasma collection) and her participation in the group exhibition ‘Six Routes to the Himalayas’ in 2000.

More recently, she has shown her work at Lunds konsthall, Sweden, in 2017, Museum of Fine Arts Ghent, Belgium, in 2016, NTU CCA Singapore in 2015, the Venice Biennale (as the Australian representative) in 2013, and dOCUMENTA (13) in 2012.

Gill collects and makes objects, photographs, writes, experiments with various printing techniques. She often works on paper, and her work looks at paper from different perspectives: as support for images, as material for objects, as index of a process of entropic decay.

Works from two different series are shown at Kohta. Naga Doodles (2017) is a large series of prints, in etching ink on various Japanese papers with occasional stains of snake blood. A selection of these prints are pinned onto the walls of the larger exhibition space, while around a hundred prints from the photographic series Sun Pictures (2013) are shown on vitrine tables in the smaller space.

Nāga is the Sanskrit word for a deity taking the form of a great snake in Indian religions. The snake cult also occurs throughout South Eastern Asia. Gill has chosen the word to name this series of prints:

‘In Malay, naga means dragon. The mythical, sacred and zoological meet in this word. I have always been faintly aware of the run-over snakes on our roads, but I got a closer look recently, while driving with a friend who is knowledgeable about snakes. He alerted me to a cobra that had just been run over by the motorcycle in front of us, and we stopped, picked it up and put it in the trunk of our car.

Because I was printing other things at that time, when we got to my studio I also made a direct print of the cobra. I remembered having made similar prints of fish bought in the market. The snakes I pick up are more or less flattened; that’s how they presented themselves to me as “printable”. When I see them on the roads now, they seem to me like found drawings. Absent-minded doodles.’

These prints illustrate and illuminate (i.e. cast light upon) the process of record-taking, much in the same way as Gill’s various photographic series. And much like Naga Doodles, but with different means, the second series being shown, Sun Pictures articulates the experience of mapping and the mapping of experience:

‘A few years ago I went to north-western Australia, where the continent faces the Indian Ocean. Every day for a couple of weeks I would follow the tide as it went out –taking me a tiny bit closer to what’s on the other side. I collected two kinds of seashells washed up on the beach and took these pictures of the sun, using all the different film stock I already had, some of it obsolete and no longer in production.

Back in Sydney, my printer said, “These pictures are so boring; what shall I do with them? They are just repetitions!” But I said to her, “I want you to print them all. Just go through all your drawers and use any leftover papers. Whatever you can find. Just like all the leftover film I used to take them.” This is why the work became such a physical manifestation of randomness and sameness, which is another image of record-taking.’

Kohta is a new kunsthalle for Helsinki, aiming at presenting uncompromising contemporary art. The advisory board responsible for the programming consists of artists Magdalena Åberg, Martti Aiha, Thomas Nyqvist, Nina Roos and Hans Rosenström, curator Anders Kreuger and filmmaker and lecturer Richard Misek.

Kohta is launched with support from EMO Foundation, which is funding the arts in Finland. Kohta seeks collaboration with and support from a variety of public and private entities in Finland and abroad and has been awarded a grant from the City of Helsinki to support its programme for 2018, as well as a grant from the Swedish Cultural Foundation in Finland for its mediation activities, notably Kohta Zoom events.

Address:
Kohta
Työpajankatu 2 B, building 7, 3rd floor
00580 Helsinki

Opening Hours:
Wednesday–Friday 12–6pm; Saturday–Sunday 12–4pm

kohta.fi
@kohtaartspace

Press inquiries: kohta@kohta.fi

Image: from the series \\\\\\\\\\\\\\\”Naga Doodles\\\\\\\\\\\\\\\” (2017). Etching ink on japanese paper. Image credit: Lunds konsthall, Simryn Gill. Courtesy of the artist and Utopia Art Sydney, Tracy Willams Ltd., New York and Jhaveri Contemporary, Mumbai.

/

Simryn Gill: Works on Paper

10.5.–1.7.2018

Avajaiset keskiviikkona 9. toukokuuta klo 18–20. Simryn Gillin ja kuraattori Anders Kreugerin keskustelu ennen avajaisia klo 17–18. Tervetuloa!

Simryn Gill (s. 1959, Singapore) asuu Sydneyssa, Australiassa, ja Port Dicksonissa, Malesiassa. Suomalainen yleisö voi muistaa hänen kaksi näyttelyään Nykytaiteen museo Kiasmassa: hänen teoksensa Self-Seeds esittämisen vuonna 1998 (teos nyt Kiasman kokoelmassa) sekä osallistumisen ryhmänäyttelyyn “Kuusi reittiä Himalajalle” vuonna 2000.

Viime vuosina hän on esittänyt teoksiaan Lundin taidehallissa Ruotsissa, 2017, Ghentin taidemuseossa Belgiassa, 2016, NTU CCA Singaporessa, 2016, Venetsian biennaalissa (Australian edustajana), 2013, ja dOCUMENTA (13):ssa, 2012.

Gill kerää ja luo objekteja, valokuvaa, kirjoittaa ja tekee kokeiluja erilaisin painotekniikoin. Hän työskentelee usein paperin kanssa, ja hänen teoksissaan paperia lähestytään eri näkökulmista: kuvien alustana, objektien materiaalina, hajoamisen ja kuihtumisen prosessien todisteena.

Kohtassa nähdään teoksia kahdesta eri sarjasta. Naga Doodles (2017) on japaninpapereille painomusteella toteutettu laaja painotöiden sarja. Paperille on jäänyt myös satunnaisia jälkiä käärmeen verestä. Kokoelma näitä töitä on kiinnitetty isomman näyttelytilan seinille, kun taas satakunta vedosta valokuvasarjasta Sun Pictures (2013) esitetään vitriinipöydillä pienemmässä tilassa.

Nāga on sanskritinkielinen nimi intialaisissa uskonnoissa esiintyvälle käärmejumaluudelle. Käärmekulttia esiintyy myös Kaakkois-Aasiassa, ja Gill on valinnut sanan teossarjansa nimeksi:

”Malaijiksi naga tarkoittaa lohikäärmettä. Myyttinen, pyhä ja eläintieteellinen kohtaavat tässä sanassa. Olen aina ollut jossain määrin tietoinen teillämme olevista yliajetuista käärmeistä, mutta tutustuin niihin tarkemmin vasta äskettäin, kun olin autoilemassa ystäväni kanssa, joka tuntee hyvin käärmeet. Hän näytti minulle kobran, joka oli juuri jäänyt edellämme kulkeneen moottoripyörän alle, ja me pysähdyimme ja nostimme sen auton takakonttiin.

Koska työskentelin juuri tuolloin painotöiden kanssa, tein painokuvan käärmeestä heti kun tulimme työhuoneelleni. Muistan tehneeni aiemmin samanlaisia painokuvia juuri markkinoilta ostetuista kaloista. Keräämäni käärmeet ovat enemmän tai vähemmän litistyneitä; siksi ne esittäytyivät minulle ’painokelpoisina’. Nykyään kun näen niitä teillä, ne näyttäytyvät minulle kuin löydettyinä piirroksina. Hajamielisiä piirustuksia.”

Nämä painokuvat kuvaavat (ja valottavat) tallentamisen prosessia samaan tapaan kuin Gillin erilaiset valokuvasarjat. Ja kuten Naga Doodles, mutta eri välinein, myös toinen esillä oleva teossarja Sun Pictures kuvaa kartoittamisen kokemusta sekä kokemuksen kartoittamista:

”Muutama vuosi sitten matkustin Luoteis-Australiaan, missä maanosa kohtaa Intian valtameren. Muutaman viikon ajan seurasin päivittäin laskevaa vuorovettä, joka vei minua aina hieman lähemmäs sitä mitä oli toisella puolella. Keräsin rannalta kahdenlaisia eri simpukankuoria ja otin valokuvia auringosta käyttäen kaikenlaisia filmejä, mitä minulla oli mukanani, osa niistä sellaisia, joita ei enää valmisteta.

Kun palasin Sydneyyn, henkilö joka vedostaa valokuviani sanoi minulle: ’Nämä kuvat ovat niin tylsiä; mitä haluat minun näillä tekevän? Ne ovat vain saman toistoa!’ Sanoin hänelle: ’Haluan, että vedostat ne kaikki. Käy vain laatikkosi läpi ja käytä mitä tahansa ylijäämäpapereita sinulta löytyy, samoin kuin minä käytin ylijäämäfilmejäni kuvaamiseen.’ Näin teoksesta tuli sattumanvaraisuuden ja samanlaisuuden fyysinen manifestaatio, toisenlainen tallentamisen kuva.”

Kohta on uusi helsinkiläinen taidehalli, jonka tavoitteena on esittää tinkimätöntä nykytaidetta sen eri muodoissa. Kohtan neuvottelukuntaan kuuluvat taiteilijat Martti Aiha, Thomas Nyqvist, Nina Roos, Hans Rosenström ja Magdalena Åberg, kuraattori Anders Kreuger ja elokuvantekijä ja luennoitsija Richard Misek.

Kohta on yksityinen aloite, jonka käynnistämistä on tukenut suomalainen taidetta tukeva EMO-säätiö. Kohtan tavoitteena on toimia tulevaisuudessa yhteistyössä eri julkisten ja yksityisten kumppanien ja rahoittajien kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Kohtan näyttelytoimintaa on tukenut vuonna 2018 Helsingin kaupunki, ja sen yleisötyötä sekä Kohta Zoom -tapahtumia Svenska Kulturfonden.

Osoite:
Kohta
Teurastamo
Työpajankatu 2 B, rakennus 7, 3. krs
00580 Helsinki

Avoinna
Keskiviikosta perjantaihin 12–18; lauantaista sunnuntaihin 12–16

kohta.fi
@kohtaartspace

Lehdistötiedustelut: kohta@kohta.fi

Kuva: sarjasta \\\\\\\\\\\\\\\”Naga Doodles\\\\\\\\\\\\\\\” (2017). Painomuste japaninpaperille. Kuva: Lunds kontshall, Simryn Gill. Simryn Gillin teokset esitetään taiteilijan sekä Jhaveri Contemporaryn (Mumbai), Tracy Williams Ltd:n (New York) ja Utopia Art Sydneyn luvalla.

17:00 - 20:00

Teurastamo