Innovaatiokilpailu

Helsingin Tukkutorin ja Teurastamon alueen innovaatiokilpailun pilottiprojektit käynnistymässä

Lokakuussa 2018 julkistetussa Tukkutorin ja Teurastamon innovaatiokilpailussa haettiin palvelujen ja monipuolisen yritystoiminnan kehittämiseen uusia ideoita ja ratkaisuja. Kilpailuehdotuksia kertyi yhteensä noin 60, joista pilotoitavaksi valikoitui seitsemän parhaaksi arvioitua. Lisäksi ideasarjassa palkittiin neljä parasta ehdotusta. Pilottitoteutukset ovat parhaillaan käynnistymässä ja jatkuvat toukokuun loppuun asti.

 

Helsingin kaupungin ja Business Finlandin rahoittamassa innovaatiokilpailussa etsittiin erityisesti elintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon, pakkauksiin sekä kiertotalouteen ja cleantechiin liittyviä teknologisia ja muita innovatiivisia ratkaisuja. Parhaat ratkaisuehdotukset saivat kukin 10 000 – 40 000 euroa palvelu- ja tuoteinnovaatioidensa pilotointiin. Neljä parasta ideaa puolestaan saivat 1 000 euron palkkion. Kilpailun tuomaristo koostui kaupungin, Helsingin yliopiston ja yrityselämän edustajista.

 

Kalasataman kupeessa sijaitsevalla Tukkutorilla toimii tällä hetkellä noin 150 yritystä. Alueella on tukkukaupan keskittymä, jonka tarjonnassa korostuu elintarvikeala ja viherkasvien kauppa.

 

Tukkutorin keskeinen sijainti, asema ammattiasiakaskaupan keskittymänä ja alueella sijaitseva Teurastamon ravintolakeskittymä tarjoavat hyvän alustan uusien tuotteiden ja palvelujen testaukseen yritys- ja kuluttajarajapinnassa.

 

”Haimme innovaatiokilpailun kautta uusia ratkaisuja, joiden pilotoinnilla on mahdollisuus monipuolistaa alueen yritysekosysteemiä sekä mahdollisesti hankkia laajempaa kaupallista ja kansainvälistä potentiaalia. Kevään aikana kokeilemme mielenkiintoisia uusia palveluja. Kun luonto herää vihertämään pääsevät kokit ja kaupunkilaiset tilaamaan verkkopalvelun kautta metsän antimia, muun muassa 4H-nuorten luonnosta keräämiä syötäviä kasveja. Toimitukset Tukkutorilta lähialueen asiakkaille pyritään hoitamaan sähköpyörillä ja muilla ekologisilla ratkaisuilla”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni Spets kaupungin elinkeino-osastolta.

 

Valittujen ratkaisuehdotusten tekijät ja tuomariston arviointi

Metsä Board International Oy

Yksilöitävä ja ekologinen take away -pakkaus ravintoloille. Pilotissa on mukana koko pakkausarvoketju ja Metsä Boardin ohella alan pk-yrityksiä. Kyseessä on kysyntälähtöinen ja skaalautumispotentiaalia omaava innovaatio. Pakkausratkaisussa on huomioitu myös yrityskohtainen pakkausten personointi.

 

Forest Foody Oy

Alustataloudella kasvua pientuottajalähtöisille villiruokamarkkinoille. Ratkaisussa on tavoitteena toteuttaa ja pilotoida CtoB (kuluttajalta yrityksille) markkinapaikka ja toimitusketju, joka yhdistää villiruoan kerääjät (4H-nuoret) ja yritysasiakkaat kaupungissa (ravintolat). Pilotissa on mukana pitkä arvoketju ja ammattimaiset toimijat: kerääjät, kuljetus, välivarastointi ja ravintolat. Konkreettinen ja toteutuskelpoinen pilottiehdotus.

 

Stadin puutarhuri, Odlingsföreningen Freelanceodlarna rf

Helsinki Rooftop Greenhouse -ratkaisun tavoitteena on rakentaa kasvihuone ammattikasvatuskäyttöön Tukkutorilla tai muussa sopivassa paikassa sijaitsevan rakennuksen katolle vuonna 2020. Pilotissa suunnitellaan uudenalainen kasvihuoneen palvelukonsepti ja tehdään tekninen selvitys toteutustavasta. Tiimillä on tarvittava asiantuntemus ja projektilla on myös muuta rahoitusta toteutusvaihetta varten.

 

Package Testing & Research Oy

Muovia korvaavia, uusiutuvasta materiaalista valmistettuja kuitupohjaisia pakkauksia puutarha-alalle. Pilotissa on mukana koko pakkausarvoketju. Ratkaisussa hyödynnetään Suomessa kehitettyjä uusiutuvia pakkausmateriaaleja viherkasvien pakkaukseen. Ratkaisu on kysyntälähtöinen ja sillä on skaalautumispotentiaalia.

 

Agata Bakery Oy

Innovatiivinen tuotantotila erikoistuotteiden kuten gluteenittomien tuotteiden valmistukseen. Kyseessä on innovatiivinen konsepti, jonka tekninen toteutettavuus sisältää vielä avoimia kysymyksiä. Pilotissa edistetään ratkaisun liikkeellelähtöä tukemalla teknisen ja kaupallisen konseptin suunnittelua.

 

Koepala Packaging Oy

Koepala Aterimo™ on pakkausinnovaatioyritys, joka on erikoistunut takeaway- ja pikaruokapakkauksiin. Kyseessä on innovatiivinen ruuan pakkausratkaisu, jolla on liiketoiminta- ja skaalautumispotentiaalia.

Pilotissa tutkitaan uuden tuotteen asiakaskokemusta ja tuotteen sopivuutta uusien asiakassegmenttien käyttöön.

 

Macuste Tmi

24/7 Makupiste-Liiteri, Teurastamolla olevan Liiteri.net-kontin toiminnan laajentaminen elintarvikkeiden itsepalveluperiaatteella toimivaksi noutopisteeksi. Pilotin toteuttavan yrityksen lisäksi myös muut Tukkutorin ja Teurastamon alueella toimivat yritykset voivat käyttää konttia jakelukanavana. Miehittämätön jakelupiste palvelee useamman yrityksen tarpeita ja pilotissa päästään testaamaan noutopistettä alueen kauppiaiden jakelukanavana.

 

Innovaatiokilpailun ideasarjassa palkittiin lisäksi seuraavat ehdotukset

 

  • Ilmastosmoothie, Ugly Foods ry
  • Tukkutorin hukkalämmön hyödyntäminen, Metropolia AMK
  • Winter Garden, opiskelijoiden tiimi
  • Heurastamo, opiskelijoiden tiimi

 

Taustatietoa

Innovaatiokilpailu järjestetään osana Business Finlandin ja Helsingin kaupungin rahoittamaa Tukkutorin testbed ja innovaatioalusta -hanketta. Hankkeessa rakennetaan alustaa ja ekosysteemiä uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle Tukkutorin, Teurastamon ja Kalasataman alueelle.

ALKUPERÄINEN KILPAILUSIVU ON TÄÄLLÄ

Sosiaalisessa mediassa

#tukkutoriteurastamotestbed

 

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Jouni Spets, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö, s-posti: jouni.spets@hel.fi, puh. 040 592 7320