Innovaatiokilpailu – osallistumisilmoitus

Tukkutorin ja Teurastamon Testbed-innovaatiokilpailu

Innovaatiokilpailussa etsitään uusia, mm. elintarvikkeisiin, viherkasveihin ja niiden tuotantoon, pakkauksiin sekä kiertotalouteen ja cleantechiin liittyviä teknologisia ja muita innovatiivisia ratkaisuja.

Kilpailuun osallistuminen sulkeutui 19.11.2018. Projektitiimi ja tuomaristo käyvät noin 60 kilpailuun saapunutta hakemusta läpi seuraavan kuukauden aikana ja valinnat parhaista ehdotuksista tehdään joulukuun aikana.

Innovaatiokilpailussa haetaan uusia ideoita tai jo pidemmälle kehitettyjä ratkaisuja Tukkutorin ja Teurastamon alueen yritystoiminnan ja nykyisen toiminnan kehittämiseen. Parhaille ratkaisuille voidaan myöntää 1.000 – 50.000 € uusien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden pilotointiin talven ja kevään 2019 aikana. Lisäksi innovatiivisimpien ratkaisujen jatkokehitystä voidaan edistää tilaamalla tutkimustyötä ja lisäselvityksiä sekä järjestämällä mentorointia mm. kansainvälistymiseen.

Tukkutorin alue Helsingin Sörnäisissä on ainutlaatuinen ja vilkas kauppapaikka Helsingin keskustan ja uuden Kalasataman kupeessa. Alueelta löytyy mm. kaupunkilaisille vuonna 2012 avattu Teurastamon aktiivinen ruoka-, tapahtuma- ja kaupunkikulttuurialue sekä elintarvikealan tuotannollista yritystoimintaa, vähittäiskauppoja sekä perinteistä elintarvike- ja puutarha-alojen tukkukauppaa. Tukkutorilla toimii tällä hetkellä noin 150 yritystä ja se työllistää suoraan noin 1000 ja välillisesti arviolta 5000 henkeä. Alueella on erinomaiset edellytykset toteuttaa sekä B2B-pilotteja että tavoittaa ruuasta ja kulttuurista kiinnostuneita kokeilunhaluisia nuoria aikuisia ja lähialueiden asukkaita.

Osallistujina voivat olla opiskelijat, oppilaitokset, start-upit ja jo kypsemmät yritykset. Kilpailuehdotus voi olla alustava idea tai jo pidemmälle mietitty tuote- tai palvelukonsepti.

Innovaatiokilpailu järjestetään osana Business Finlandin ja Helsingin kaupungin rahoittamaa Tukkutorin testbed ja innovaatioalusta –hanketta.

Palkinnot?

Parhaille ideoille myönnetään 1.000 € palkinto ja mentorointia idean kehittämiseksi tarkemmaksi liiketoimintakonseptiksi. Parhaiden ideoiden mentoreina toimivat NewCo Helsinki yritysneuvojat. Ideapalkinnot jaetaan opiskelijoille ja muille ilman y-tunnusta osallistuville (esim. yhteisöt ja yksityishenkilöt).

Lupaavimpia liiketoimintakonsepteja sekä tuote- ja palveluratkaisuja voidaan edistää toteuttamalla kustannuksiltaan 5.000 – 50.000 euron arvoisia pilotteja. Tämän lisäksi on saatavilla tutkimus- ja viestintätukea sekä mentorointia pilotointiin Tukkutorin, Teurastamon ja Kalasataman alueella talvella ja keväällä 2019.

Liiketoimintakonseptien mentoreina toimivat Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Futurice ja viestinnän asiantuntijat. Mentoroinnin teemat ovat palvelun tai tuotteen, liiketoimintamallin ja kohderyhmän nopea pilotointi, viestintä, markkinatutkimus, kansainvälistäminen ja jatkorahoituksen hakeminen.

Mitä innovaatiota haemme?

Innovaatiokilpailussa etsitään uusia, mm. elintarvikkeisiin, viherkasveihin ja niiden tuotantoon, pakkauksiin sekä kiertotalouteen ja cleantechiin liittyviä teknologisia ja muita innovatiivisia ratkaisuja.

Mistä emme ole kiinnostuneet tässä kilpailussa?

Tuote- ja palveluratkaisut joiden uutuusarvo ja toteutettavuus on heikkoa, ja joita ei päästä käytännössä pilotoimaan hankkeessa.

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 

 

Innovaatiokilpailun rakenne ja aikataulu

 

 • 12.10.  Innovaatiokilpailu aukeaa
 • 23.10. Kaikille avoin elintarvike-, viherkasvi ja pakkaustuotantotyöpaja klo 13-16:30 Teurastamon Flavour Studiolla. Katso agenda.
 • 25.10. Kaikille avoin kiertotalous, cleantech ja logistiikkatyöpaja klo 9-12:30 Teurastamon Flavour Studiolla. Katso agenda.
 • 31.10. ja 1.11. Kaikille avoimet pre-pitching tapaamiset idean työstämiseen mentoreiden kanssa.
 • 19.11. Kilpailuehdotusten viimeinen palautusajankohta (klo 23.59).
 • 11.12. Parhaiden ehdotusten valinta ja sopimusneuvotteluiden aloitus.
 • Tammikuu 2019 Pilottien toteutukseen liittyvät sopimukset tehdään vuoden alussa, viimeistään ennen pilottien alkamista
 • Kevät 2019 Innovaatioiden pilotointi aikavälillä tammikuu-toukokuun loppu.

Innovaatiokilpailussa haemme sekä aivan tuoreita ideoita että jo pidemmälle vietyjä palvelu- ja tuotekonsepteja. Uskomme yhteistyöhön, nopeisiin kokeiluihin ja yhdessä kehittämiseen. Siksi tarjoamme osallistujille tukea koko innovaatiokilpailun ajan.

Tarjoamme koko kilpailun aikana valmennusta ideasi ja ratkaisusi kehittämiseen. Pidämme kummallekin teemalle oman workshopin. Elintarvike-, viherkasvi- ja pakkausteemainen workshop on 23.10. klo 13:00-17:00 ja kiertotalous workshop on 25.10. klo 9:00-13:00 Teurastamon Kellohallissa. Työpajoissa käymme läpi kilpailun kulkua, kuulemme inspiroivia alustuksia käsiteltävästä teemasta, ja tulevaisuuden trendeistä. Annamme myös käyttöösi Futuricen työkaluja, joilla voit työstää ideaasi ennen kilpailuun osallistumista.

Tarjoamme myös mahdollisuuden idean pre-pitchaukseen 31.10 klo 13-19 sekä 1.11. klo 9-12 Teurastamolla. Ajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pre-pitchauksessa pääset esittelemään ja saamaan palautetta ratkaisustasi kaupungin ja Futuricen mentoreilta ennen kuin jätät sen innovaatiokilpailuun.

Valitsemme voittajat joulukuussa. Ideoita palkitaan 3-5 kappaletta. Pidemmälle työstettyjä ratkaisuja valitaan 3-10 pilotointiin keväälle 2019.

Kuka voi osallistua?

Parhaat ideat (1.000 €)

 • Opiskelijat ja muut yksityishenkilöt
 • Osallistujat ilman y-tunnusta

 

Liiketoimintakonseptit ja ratkaisut (5.000 – 50.000 €)

 • Teurastamon, Kalasataman ja Tukkutorin alueella toimivat yritykset
 • Start-up yritykset, myös yrityskiihdyttämöiden kautta
 • Pienet, keskisuuret ja suuret elintarvike-, puutarha- ja cleantech-alan yritykset
 • Osallistujavaatimukset täyttävä yritys, jolla on voimassa oleva Y-tunnus

Arviointikriteerit

 1. Ratkaisun arvo. Mistä on kyse? Haluamme kuulla tarkemmin asiakasryhmästä ja minkä mahdollisuuden tai ongelman idea ratkaisee. Mikä on idean uutuusarvo?
 2. Ratkaisun kaupallinen potentiaali. Miten idea rahoittaa itsensä? Millainen liiketoimintamalli idealla on? Kuinka ratkaisu skaalautuu ja mikä on markkinan koko?
 3. Ratkaisun toimittaminen. Idealla on arvoa vasta, kun se on markkinoilla. Meitä kiinnostaa mistä asiakkaat kuulevat ideasta ja voivat sen ostaa. Ketä tiimissä on ja mitä osaamista teillä on? Mikäli tarjoat digitaalista ratkaisua, liitä mukaan riittävä tekninen kuvaus.
 4. Nopeat kokeilut ja pilotointi. Uskomme nopeisiin kokeiluihin ja uusien ratkaisujen operatiiviseen pilotointiin. Haastattelut kohderyhmän ymmärtämiseksi, nopeat prototyypit ja muut keinot. Kannustamme jo kilpailuvaiheessa jalostamaan ideaa ja ratkaisua käytännössä, sekä suunnittelemaan ja kuvaamaan pilotoinnin toteutustapaa osana ehdotusta.

 

Kriteerit ja arviointi on kuvattu myös hakemuslomakkeen lopussa.

Miten osallistun?

Kilpailuehdotusten jättö sulkeutui maanantaina 19.11.2018 klo 23.59.

Ota Yhteyttä

Tukkutorin ja Teurastamon Testbed kehityshankkeen projektipäällikkö Jouni Spets, puhelin 040 5927320 ja jouni.spets@hel.fi

Innovaatiokilpailu järjestetään osana Business Finlandin ja Helsingin kaupungin rahoittamaa Tukkutorin testbed ja innovaatioalusta –hanketta. Hankkeessa rakennetaan Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan mukaista alustaa ja kehitysympäristöä uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle Tukkutorin, Teurastamon ja Kalasataman alueelle.

Lisätietoa

 • Usein kysytyt kysymykset
 • Vaatimukset osallistujille
 • Osallistujien henkilötietojen käsittely
 • Hankintasopimus

Usein kysytyt kysymykset

 • Voinko jättää useamman ehdotuksen?

Yritys voi jättää useita hakemuksia eri haasteisiin, mutta tukea on mahdollista saada vain yhtä valittua pilottia varten per hakija.

 • Saanko käyttää Helsingin kaupunkia referenssinä, jos ratkaisuni valitaan jatkoon?

Kyllä, pilotteja voi käyttää julkisina referensseinä.

 • Saadaanko tilat Teurastamon alueelta työskentelyyn?

Teurastamon ja Tukkutorin alueen tilat ovat aktiivisessa käytössä ja vapaita sisä- ja ulkotiloja on hyvin rajatusti. Jos ehdotettu ratkaisu ja sen pilotointi edellyttää alueen tilojen käyttöä, kuvaa tilatarve kilpailuehdotukseen. Voit jo kilpailun aikana selvittää alustavasti alueen tilavaihtoehtoja Helsingin kaupungin tai alueen muiden yritysten kanssa. Lopullinen mahdollisuus Helsingin kaupungin tilojen käyttöön arvioidaan kunkin pilotin toteutuksen osalta erikseen.

 • Voiko yhdistykset ja järjestöt osallistua?

Kyllä voivat osallistua.

 • Jos olemme jo mentoroinnissa tai meillä on rahoitusta, voimmeko silti osallistua?

Voitte osallistua.

 • Mikä ero on idealla ja ratkaisulla?

Ratkaisujen arvioinnissa painotetaan ehdotetun ratkaisun kaupallistamisen ja pilotoinnin mahdollisuuksia lyhyellä aikajänteellä ja käytännön tason testausta hankkeen aikana. Ideoinnin arvioinnissa keskitytään idean ainutlaatuisuuden ja kaupallisen potentiaalin arviointiin, mutta idean ei tarvitse olla valmis operatiiviseen pilotointiin hankkeen aikana.

Opiskelijat ja kuka tahansa ilman y-tunnusta voivat jättää idean. Palkintona on 1.000€ ja Helsinki NewCo:n kautta mentorointia idean jatkojalostamiseen.

 • Mitä innovaatiolla tarkoitetaan tämän kilpailun yhteydessä?

Kilpailussa tavoitellaan ensisijaisesti uusia tuotteita, palveluita, prosesseja tai konsepteja, joissa on aitoa kaupallista tai ekologista potentiaalia ja paikallista vaikuttavuutta.

 • Miten Kalasatama ja Tukkutori alueena pitää huomioida?

Kalasataman alue on potentiaalinen uusien tuotteiden ja palveluiden pilotointiin. Tukkutori ja Teurastamon lähellä olevan Kalasataman alueella on paljon kotitalouksia ja yrityksiä, joita voidaan aktivoida osallistumaan ratkaisujen pilotointiin asiakkaan roolissa.

 • Ideani sopii kaikkiin kilpailun teemoihin ja kategorioihin: kiertotalous, pakkaus ja elintarvike – mitä nyt teen?

Kannattaa valita se kilpailun teema, johon idea tai ratkaisun pilotointi sopii osuvimmin.

 • Kenelle idean IPR-oikeudet kuuluvat?

Idean tai ratkaisun IPR oikeudet omistaa keksijä, joka on suojannut oikeudet. Hanke ei ota kantaa aineettomien oikeuksien suojaukseen, vaan pyrkii edistämään parhaiden ideoiden ja ratkaisujen testausta ja käyttöönottoa.

 • Käsitelläänkö ehdotukseni luottamuksellisena?

Kilpailijoita kannustetaan esittelemään ideoita ja ratkaisuja raadille jo pre-pitch vaiheessa, jolloin niitä voidaan sparrata ja edelleen kehittää vielä kilpailun aikana. Pre-pitch tilaisuudet ovat vain hankeen henkilöille ja kilpailuehdotusten esittäjille eli esitykset pysyvät salaisina muilta osallistujilta. Kun teet ja jätät kilpailuehdotuksen viralliselle lomakkeella ehdotuksen näkevät vain hankkeen henkilökunta ja kilpailun tuomarit jotka käsittelevät ehdotuksia luottamuksellisesti. Voittajaehdotusten tiivistelmät ja pilottien kokemukset julkaistaan.

 • Julkaistaanko voittavat ideat kaikkien nähtäväksi?

Voittaja ideoiden ja ratkaisujen julkiset kuvaukset julkaistaan hankkeen sivustolla viimeistään hankkeen loppupuolella, keväällä 2019.

 • Haetaanko kilpailussa B2C vai B2B kohderyhmiä?

Ideat ja ratkaisut voivat palvella molempia kohderyhmiä tai vain toista niistä.

 • Mitä pilotointi tarkoittaa?

Pilotointi on tapa testata ehdotetun ratkaisun toimivuutta toteutusprosessin ja asiakastyytyväisyyden näkökulmasta. Pilotissa pyritään kokeilemaan ja arvioimaan palvelun tai tuotteen tuottamiseen liittyvä yrityksen sisäinen ja yritysten välinen arvoketju sekä ulkoinen toteutustapa ja asiakkaan kokema palvelupolku.

 • Millä kielellä voin osallistua?

Voit jättää hakemuksesi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vaatimukset osallistujille

 • Jos olet mukana yrityksenä, sinun tulee olla Suomen kaupparekisterissä.
 • Veronmaksutiedot sekä työntekijöiden tai yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkemaksut ovat kunnossa.
 • Tuotteen tai palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esimerkiksi tietosuoja henkilötietojen käsittelyssä).
 • Pilotoinnilla ja mentoroinnilla on merkittävä vaikutus tuotteen tai palvelun kehityksessä ja kansainvälistymisessä.
 • Innovaatiokilpailussa valitut yritykset laskuttavat pilottien toteutukset Helsingin kaupungilta. Pilotointiin osoitettavasta summasta summasta laskutetaan 50% ennen pilotin aloitusta ja 50% pilotin toteutuksen jälkeen. Yrityksen vastuulla on varmistaa pilotin suorittaminen kilpailuehdotuksen mukaisesti. (Maksettava summaa ei voi käyttää investointeihin, ainoastaan pilotointiin keväällä 2019.)
 • Idea/ratkaisu on pyynnön mukainen.

Osallistujien henkilötietojen käsittely

Kilpailussa kerättävät henkilötiedot kerätään Kaupunginkanslian Yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen –rekisteriin. Kaupunki antaa ohjeistusta henkilötietojen käsittelystä Internet-sivuillaan https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/, josta on myös linkki rekisteriselosteisiin.

Hankintasopimus

Jokainen Ratkaisu -sarjan voittaja solmii sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Sopimuksessa käytetään Helsingin kaupungin sopimuspohjaa, jossa huomioidaan kunkin pilotin ominaisuudet. Näet alustavat sopimusasiakirjat tästä:

Hankintasopimus, jossa määritellään esimerkiksi mitä pilotoinnin aikana tavoitellaan

Yleiset sopimusehdot, jossa on tietoa mm osapuolten velvollisuuksista ja sopimuksen purkamisesta

Helsingin kaupungin tietoturvallisuusliite, jota sovelletaan esimerkiksi mikäli tuotteesi tai palvelusi kerää henkilötietoja. Näet tästä mitä sisäisiä prosesseja kaupunki edellyttää toimittajiltaan.